Over Zenit

Onze missie is om organisaties te helpen hun ware doelen te realiseren. We verbinden business met technologie en zorgen ervoor dat strategie in uitvoering wordt gebracht. Met onze oplossingen maken we onze klanten wendbaar en flexibel en geven we hen volledige regie over hun processen.

Over Zenit

Onze missie is om organisaties te helpen hun ware doelen te realiseren. Wij verbinden business met technologie en zorgen ervoor dat strategie in uitvoering wordt gebracht. Met onze oplossingen maken we onze klanten wendbaar en flexibel en geven we hen volledige regie over hun bedrijfsprocessen. Wij digitaliseren processen en zorgen ervoor dat medewerkers weer doen waar ze het liefst hun bed voor uit komen.

Business

Strategie

Zenit quadrant ZENIT

Uitvoering

IT

We creëren begrip van het probleem 
Voor elke opdracht die we doen maken we een grondige analyse van de organisatie en het probleemgebied. We signaleren knelpunten en brengen nauwgezet de processen en de architectuur van de organisatie in kaart. We halen de onderste steen boven om werkelijk te begrijpen waar de schoen wringt en zijn daardoor in staat om het probleem holistisch te benaderen.

We ontwerpen oplossingen
Vanuit een sterke visie op het gebied van enterprise architectuur, ontwerpen we oplossingen en vertalen we business vraagstukken naar procesmodellen en werkende technologische toepassingen. We maken gebruik van een eigen platform van technische componenten en generieke toepassingen, waarmee we onze oplossingen snel en flexibel kunnen implementeren.

We voeren regie over de uitvoering
Met een kernteam van ervaren professionals en aanstormend talent regisseren wij de bouw en implementatie van onze oplossingen. We schakelen specialistische partners in voor technische integraties en voor de hosting en het technisch beheer van ons platform. We bewaken de kwaliteit en vragen het uiterste van iedereen die met ons samenwerkt. We voeren heldere, transparante communicatie en ontzorgen de klant zoveel mogelijk in het proces.Onze mensen

Achtergrond

Zenit is opgericht door Marc de Goeij. Marc heeft meer dan twintig jaar ervaring als enterprise architect, onder andere bij ABN Amro Bank en ING Bank, waar hij bij de introductie van middleware oplossingen en service oriëntatie aan de basis stond van de inrichting van de ‘multi channel bank’ met internationaal geïntegreerde dienstverlening. De visie die hij in de bankwereld ontwikkelde heeft Marc later toegepast bij onder andere KPN Getronics, de Vrije Universiteit en meer recentelijk Fontys Hogescholen. Gedurende zijn werk zag Marc organisaties en markten in toenemende mate complexe netwerken worden, waar inzicht en overzicht – ‘integrale regie’ – steeds waardevoller werd. Van ‘enterprise architecture’ naar ‘ecosystem architecture’. In de tussentijd ontwikkelden de technologische mogelijkheden zich in hoog tempo, door de opkomst van schaalbare clouddiensten en integratietechnologieën. Marc zag in dat er een totaalvisie nodig was, die kennis over de mogelijkheden van technologie combineert met de kunst om mensen en bedrijfsprocessen te begrijpen. Met die gedachte is Marc in 2016 gestart met Zenit. Zenit staat – behalve voor de samenvoeging van ‘Zen’ en ‘IT’ – voor het punt op de hemelbol recht boven de waarnemer, of in de volksmond het hoogste punt van de zon. Dit punt stelt de totaalvisie voor waarmee organisaties volledig in het licht staan, met de kleinste schaduw.

Kernwaarden

We begrijpen en ontzorgen
Ons doel is te begrijpen wat mensen drijft én wat ze tegenhoudt, om ze uiteindelijk zinvoller en waardevoller te laten werken. We leveren oplossingen om dit te bereiken, waarmee we zowel onze opdrachtgever als de eindgebruikers zoveel mogelijk ontzorgen.

We verbreken de status quo
Onze oplossingen zijn innovatief en disruptief. We accepteren namens onze klanten niet de problemen waar ze in zitten. We zijn in staat om over grenzen en ketens heen te kijken en met ‘out-of-the-box’ creatieve oplossingen te komen. We durven onze nek uit te steken en buiten de gebaande paden te gaan.

We leveren vakmanschap en kwaliteit
Op ieder gebied leveren we ervaren professionals, aangevuld met aanstormend talent. We leveren uitsluitend hoogwaardige resultaten die de gebruikelijke kwaliteitseisen van onze klanten ver te boven gaan.

We zijn helder en integer
We communiceren in heldere taal en zijn transparant in al onze acties en beweegredenen. We zijn betrouwbaar, beloven wat we kunnen leveren en leveren wat we beloven.

 

a:  Herengracht 420, 1017 BZ  Amsterdam
e:  info@zenit.global
t:   020-2101635

Algemene Voorwaarden
© 2020 TimeToMarket B.V.
Alle rechten voorbehouden